CompArgo Kft.


Pályázat neve: Új Magyarország Fejlesztési Terv – Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP-1.1.1-11-2012-0320)

Projekt megnevezése: CompArgo – Telekommunikációs terhelés és optimum vizsgáló eljárás

Projekt adatai:

A projektleírás bővebben:

A K+F projekt célja a vállalati, intézményi távközlési rendszerek terhelhetőségének, kihasználtságának és optimális kiépítésének objektív, szolgáltató független, alacsony költségű vizsgálati módszereinek kialakítása, későbbiekben a gyakorlati mérések lehetőségének megteremtése.

A munka során olyan elméleti módszerek kerülnek kidolgozásra, amelyek segítségével szimulálni lehet nagy forgalmú PSTN/PLMN hálózatokat. Ennek érdekében felkutatásra és részletes elemzésre kerülnek az eddig ismert és alkalmazott módszerek, és kidolgozásra kerülnek eddig nem alkalmazott módszerek. A kidolgozott módszerek ellenőrzésére, egy labormodell kerül kifejlesztésre, amely sikeres eredmények esetén egy végleges vizsgálóhely alapját teremti meg.

A tervezett rendszer előnyös tulajdonságai közé tartozik, hogy egyszerű, szabványos felületen keresztül történik a csatlakozás a vizsgálandó rendszerekhez és a külső hálózatokhoz. Távoli üzemmódban az interneten keresztül is vezérelhető, külön-külön is vizsgálhatóak a kimenő és a bejövő forgalom által igénybevett belső elemek és erőforrások, valamint egyaránt felhasználásra kerül a vizsgált rendszer működésében képzett belső információ és a külső (PSTN/PLMN hálózati) felületen, a mérőrendszer által generált hívások információja.

A rendszer további előnye, hogy a vizsgálatot szolgáló telco hardver felületek modulárisak, széles kapacitás határok között építhetők ki, a vizsgálandó rendszer gyártótól független, a vizsgálat pedig a telco szolgáltatóktól is független.

Kedvezményezett neve: CompArgo Számítástechnikai, Távközlési és Szolgáltató Kft.

Elérhetősége:

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1539 Budapest, Pf.:684 www.magzrt.hu

A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Új Széchenyi Terv